Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

About Us


Who are we, what do we believe, and what do we do?

 • Jesteśmy Kościołem Biblijnym, tzw. Zgromadzenie duchowego Izraela , wspólnotą niezależnych denominacyjnie Apostołów, Proroków i Nauczycieli, wysłanych przez Yahoshua Chrystusa od Ojca -Yahuah.
 • Głosimy Ewangelię o Królestwie Bożym, Chrzcimy, Uzdrawiamy Chorych i Wypędzamy Demony w Mocy Ducha Świętego oraz Nauczamy. Chrzcimy chrztem wodnym przez zanurzenie i w Duchu Świętym przez nałożenie rąk w Imieniu Yahoshua.
 • Usługujemy darami Ducha budując ciało Chrystusowe:
 • głosimy ewangelię o Królestwie Bożym,uzdrawiamy chorych, uwalniamy od demonów i duchów nieczystych oraz szatana, mówimy innymi językami, prorokujemy itd. Mamy wszystkie dary łaski.
 • Jesteśmy ciałem Yahoshua Chrystusa, inaczej zgromadzenie (“kościół„z gr. ekklesia = społeczność wierzących) ludzi wierzących, którzy przyjęli Ducha Yahoshua Chrystusa do swojego wnętrza, ponieważ uwierzyli i uczynili Go swoim Panem,Królem oraz Zbawicielem. Nie należymy do żadnego formalnego kościoła ani denominacji, organizacji ani nie podlegamy pod żaden ruch.
 • Nasz Bóg to Stwórca wszechrzeczy, Imię Jego Yahuah, to Ojciec tych, którzy mają Jego Ducha Świętego i są Jemu posłuszni.
 • Yahoshua Chrystus to nasz Pan i Król i Zbawiciel. To Arcykapłan całego ciała Chrystusa i jedyny pośrednik między ludźmi a Ojcem.
 • To Baranek Boży, który zgładził grzechy świata i tym, którzy przyjmują Jego Ducha przez nas, jest drogą do Ducha Ojca, który jest dawany jako dar Ducha Świetego od Ojca według obietnicy.
 • Pismo Święte i natchnione księgi oraz sam Duch Święty, aniołowie jak i bracia i siostry napełnieni Duchem, to są źródła naszej wiary, przekonań i życia według Yahoshua.
 • Uznajemy Stary i Nowy Testament jako przesłanie jednego i tego samego Boga Ojca Yahuah i objawienie Jego woli i planu w i przez Syna swego Chrystusa Yahoshua.
 • Uznajemy, oprócz kanonu Biblii manuskrypty dodatkowe jakie zostały znalezione wśród biblijnych manuskryptów, jako wiarygodne między innymi Księgę Jubileuszy, Henocha, Jaszera itd…bo o nich wspominają Pisma Święte.
 • Ewangelia to pełen przekaz historii wszechświata i Ziemi i planu zbawienia od Genesis do Objawienia. Wszystkie księgi się uzupełniają i składają w jedną całość, łącznie z tzw.”apokryfami”.
 • Używamy imion oryginalnych Ojca YAHUAH i Syna Bożego Yahoshua dlatego aby rozumiano znaczenie kim jest nasz Bóg a kim nie jest. IHWH spolszczone Yahuah czy Jahuah oznacza: “Tego, który stworzył wszystko i podtrzymuje Słowem swoich ust wszystko przy istnieniu.” Spolszczone Jahusza powinno brzmieć “Jahoszua” i oznacza ”Yahuah jest zbawieniem’’. YAHUAH ZBAWIENIEM. Inaczej poprawnie również : “JAHUAH ZBAWIA”. Znaczenie i zrozumienie imion jest wprost proporcjonalne do wiary jaką będziemy mieli w NIM.
 • Wierzymy, że Ojciec to Yahuah a odrębną osobą jest Jego Syn, Jahoszua Mesjasz ( Pomazaniec ), który, według Pism był, jest i będzie podlegał zawsze pod Ojca i to na wieki wieków.
 • Nie wierzymy w trójcę ani w trzecią osobę boską Ducha Świętego jednak wierzymy, że Duch Święty to sam Ojciec: według słów Yahoshua Pana: Ewangelia Jana 14:23.
 • Uznajemy i obchodzimy święta Yahuah w duchu Chrystusa.
 • Posługujemy się biblijnym kalendarzem księżycowo – słonecznym, który zaczyna się od Nowiu (sierpa księżyca) początku roku na wiosnę: Paschę, Przaśniki, Pierwociny, Święto Tygodni, Święto Trąbienia, Dzień Pojednania, Święto Szałasów (Namiotów), Święto Nowiu i Szabaty siódmego dnia tygodnia według nowiów.
 • Nie obchodzimy żadnych świąt pogańskich nawet chrześcijańskich lecz nie mających podstaw z Pism Świętych np. Niedziela, Wielki Post, tzw. Boże Narodzenie, Wielkanoc ( nie myl z Pascha, Przaśnikami i Pierwocinami !) Halloween, urodziny, Nowy Rok, Thanksgiving czy Dożynki. itp…Są to obrzydliwe kulty i tradycje na cześć diabła pod przykrywką imienia Jahusza.
 • Jesteśmy na Facebook: https://www.facebook.com/kosciolduchaswietego
 • Również w wersji Angielskiej: https://www.facebook.com/ChurchoftheHolySpiritENG
 • i Hiszpańskiej:
 • https://www.facebook.com/ChurchoftheHolySpiritES
 • Jesteśmy na YT: https://www.youtube.com/channel/UC_Vw7I4mDtRqL2jZRIH1vLg
 • Pasterzem, apostołem i prorokiem bożym w Kościele Ducha Świętego Yahuah jest Agnieszka Veduta.
 • Starszym zboru i nauczycielem Słowa Bożego jest apostoł Viktor Veduta.
 • Starszą zboru i apostołem, nauczycielem Słowa jest Natalia Glenc.
 • Mamy wszystkie osoby i urzędy opisane w Biblii oraz służbę proroczą i uzdrawiania, uwalniania od demonów, pomocy ludziom itd.
 • Przyjdź i zostań częścią ciała Chrystusa Duchowego prawdziwego Pana Yahoshua w mocy i chwale. Amen.
 • Czekamy na Ciebie. Napisz wiadomość do nas na messengerze lub na whats app. Numer jest na stronie:
 • www.kosciolduchaswietego.com
 • Pełne nauczania są na stronie powyżej jak i na kanale youtube.