Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Czy Yahuah kocha grzesznika?

0 Comments

Witajcie umiłowani. Artykuł, który przedstawiamy Waszej uwadze, został zapożyczony ze strony “Uczniowie Jahusza”, po przeczytaniu którego byłem Tak mocno potrząśnięty, że postanowiłem się z Wami nim podzielić. Rozważcie to w swoich sercach:

“Bóg kocha grzesznika, lecz nienawidzi grzechu” – Slogan lubiany wśród chrześcijan, ale nie mający korzenia w Piśmie Świętym. To słowa wypowiedziane przez hinduskiego przywódcę.

Czy należy więc głosić Ewangelie i mówić “Jahusza cię kocha”?

Przecież tak wielu ewangelistów tak właśnie robi, a ile jest świadectw, że ktoś się “nawrócił” kiedy usłyszał, że Jahusza go kocha. Zastanawiające jest jednak, że sam Jahusza jak i pierwsi uczniowie nie mówili nic podobnego. Wręcz przeciwnie, Jahusza potrafił ostro pocisnąć z faryzeuszami jak i kupcami w świątyni.

W każdym bądź razie kiedy czytamy Nowy Testament, wszędzie tam kiedy mowa jest do grzeszników widzimy raczej, że akcent kładziony jest na opamiętanie, pokutę, odwrócenie sie od grzechu.

Oto pierwsze słowa naszego Pana Jahusza kiedy zaczął nauczać:

„Od tego czasu Jahusza zaczął nauczać: – OPAMIĘTAJCIE SIĘ! Nadchodzi królestwo niebieskie!”

‭‭Mateusza‬ ‭4:17‬ ‭PSZ‬‬

W Ewangeliach, kiedy Jahusza mówił o miłości to mówił byśmy kochali Boga, bliźnich a nawet wrogów, nie było mowy o miłości Boga do grzeszników.

Poniżej mowa ewangelizacyjna Jana Chrzciciela:

„W owych czasach na pustyni judejskiej rozpoczął działalność Jan Chrzciciel. Nawoływał: – OPAMIĘTAJCIE SIĘ, bo nadchodzi królestwo niebieskie!

(…)

Zauważył jednak, że również wielu faryzeuszy i saduceuszy przychodzi się ochrzcić. NAPOMINAŁ więc ich: – Przebiegłe węże! Kto wam powiedział, jak uciec przed nadchodzącą karą Boga?! Najpierw pokażcie poprzez wasze uczynki, że naprawdę SIĘ OPAMIĘTALIŚCIE! Nie oszukujcie się, powtarzając: „Jesteśmy potomkami samego Abrahama”. Zapewniam was, że Bóg może stworzyć potomków Abrahama nawet z tych kamieni! Siekiera Bożego sądu już jest przyłożona do pnia. I każde drzewo, które nie wydaje owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień. Ja was zanurzam w wodzie na znak opamiętania. Lecz niebawem nadejdzie Ktoś potężniejszy ode mnie. Ktoś, komu nie jestem nawet godzien nosić butów! On będzie was zanurzał w Duchu Świętym i w ogniu. On potrafi oddzielić plewy od ziarna i wszystko oczyścić – ziarno zbierze do magazynu, a plewy spali w niegasnącym ogniu.”

‭‭Mateusza‬ ‭3:1-2, 7-12‬ ‭PSZ‬‬

Kilka słów Jakuba:

„Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. UMYJCIE ręce, GRZESZNICY, i OCZYŚCIE serca, OBŁUDNICY! Smućcie się, płaczcie i rozpaczajcie! Niech wasz pusty śmiech i próżna radość zamienią się w prawdziwy żal. Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy.”

‭‭list Jakuba‬ ‭4:8-10‬ ‭PSZ‬‬

I jeszcze apostoł Piotr:

„Wtedy wystąpił Piotr z pozostałymi jedenastoma apostołami i zawołał do zebranych: – Posłuchajcie mnie uważnie mieszkańcy Jerozolimy i wszyscy przybysze! Ci ludzie nie są pijani, jak niektórzy podejrzewają. Jest przecież dopiero dziewiąta rano!

(…)

Posłuchajcie mnie, Izraelici! – kontynuował Piotr. – Bóg w oczywisty sposób udzielił poparcia Jahusza z Nazaretu, przez którego uczynił wśród was wielkie cuda i znaki, o czym doskonale wiecie. Zgodnie ze swoim odwiecznym zamiarem i postanowieniem pozwolił, aby Jahusza został wam wydany przez bezbożnych Rzymian. A WY PRZYBILIŚCIE GO DO KRZYŻA i ZAMORDOWALIŚCIE! Bóg jednak wyrwał Go z rąk śmierci i ożywił, gdyż śmierć nie mogła Go pokonać.

(…)

Niech więc to będzie jasne dla całego Izraela – dodał Piotr – że Jahusza, którego WY UKRZYŻOWALIŚCIE, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem! Słowa te TAK WSTRZĄSNĘŁY SŁUCHACZAMI, że zapytali Piotra i pozostałych apostołów: – Przyjaciele! Co w takim razie mamy zrobić?

(…)

„I długo jeszcze Piotr mówił do nich, wzywając: – RATUJCIE SIĘ PRZED BOŻYM SĄDEM, KTÓRY SPADNIE NA TO ZŁE POKOLENIE. Ci, którzy dzięki słowom Piotra uwierzyli w Jahusza, zostali ochrzczeni. I tego dnia przyłączyło się do grupy wierzących około trzech tysięcy osób.”

‭‭Dzieje‬ ‭2:14-15, 22-24, 36-37‬, 41-42 ‭PSZ‬

To tylko urywki wypowiedzi ap. Piotra, widzimy jednak, że mowa to twarda, mimo wszystko owi słuchacze byli zainteresowani a czego skutkiem było opamiętanie się 3 tysięcy osób!

Mowa jest więc o sprawiedliwości i Bożym sądzie.

O Bożej miłości do świata znajdziemy w poniższych fragmentach:

Ew. Jana 3:16, 1 Jana 4:9-10, Tyt. 3:4-5, Rzym. 5:8

Wszystkie te wersety są skierowane do wierzących oraz mówią one o miłości Boga okazanej poprzez podarowanie swojego Syna jako ratunek dla grzesznika.

„Bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.”

‭‭Ewangelia Jana‬ ‭3:16‬ ‭NBG‬‬

Jako ciekawostkę można zaznaczyć, że ze względu na rodzaje czasowników występujące w oryginalnym języku należałoby werset ten tłumaczyć:

“Bowiem Bóg tak RAZ umiłował świat, że RAZ dał swego jednorodzonego Syna…”

Bóg okazał swoje miłosierdzie, dobroć, cierpliwość, życzliwość, łaskę dając swojego syna Jahusza, żeby nas wykupić od grzechu, każdy może skorzystać z tego ratunku. Bóg chce, aby każdy był zbawiony (1 Tym 2:4), ale to nie oznacza, że Bóg szaleje z miłości do grzeszników.

Jana 3:16 jest chyba najbardziej popularnym obecnie wersetem, wypisywanych na koszulkach, kubkach i innych gadżetach. Jak spojrzymy na cały kontekst Pisma Świętego, gdzie jest wiele innych fragmentów to zobaczymy, że jest aktualnie także chyba najbardziej źle rozumianym wersetem.

Prócz wersetów wspomnianych na początku odnoszących się do grzeszników, w których nie zobaczymy niczego co przypomina mowę “Bóg/Jahusza cię kocha” to mamy jeszcze wersety takie jak:

– „Głupcy nie ostoją się przed twymi oczyma. NIENAWIDZISZ wszystkich czyniących nieprawość. Wytracisz tych, którzy mówią kłamstwa. Pan BRZYDZI SIĘ człowiekiem krwawym i podstępnym.”

‭‭Księga Psalmów‬ ‭5:5-6‬ ‭PUBG‬‬

– „Bo ten, który zboczył z prostej drogi jest OHYDĄ dla Wiekuistego a Jego życzliwość przy prawych. W domu niegodziwca przekleństwo Wiekuistego, lecz błogosławi siedzibie sprawiedliwych.”

‭‭Przypowieści Salomona‬ ‭3:32-33‬ ‭NBG‬‬

– „Pan doświadcza sprawiedliwego, ale jego dusza NIENAWIDZI niegodziwego i tego, kto kocha bezprawie.”

‭‭Księga Psalmów‬ ‭11:5‬ ‭PUBG‬‬

Wiemy, że Bóg się nie zmienia, co więc z powyższymi wersetami?!

Oczywiście Bóg jest pełen miłości, Bóg jest miłością, ale ta miłość różni się od tej na świecie. Miłość Boża jest dostępna dla każdego człowieka, ale tylko przez Jahusza Chrystusa. Jedynie przez Ducha Świętego jesteśmy w stanie zrozumieć pełnie tej miłości. Grzesznicy nie rozumieją tego, wręcz wykorzystują to przeciwko chrześcijanom i Bogu. Dajmy na to ugrupowania homoseksualistów mówią: “przecież Bóg jest miłością, kocha każdego”, rozwodzące się małżeństwa zaś, że “Bóg chce przecież szczęścia dla każdego”.

Jahusza powiedział:

„Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł przed świnie. Bo i tak je podepczą, a was mogą zaatakować.”

‭‭Mateusza‬ ‭7:6‬ ‭PSZ‬‬

Czyż tak właśnie się nie dzieje, że miłość Boża jest wykorzystywana przez świat do tolerowania grzechu? Gdzie jest bojaźń Boża? Czy oby dobrze jest więc głosić grzesznikom “Jahusza cie kocha”? Czy raczej nie powinniśmy mówić “Jest dla ciebie ratunek, Boża miłość jest dla ciebie dostępna, ale potrzebujesz pokutować, odwrócić się od grzechu, powierzyć swoje życie Jahusza i być mu w pełni posłusznym”? Pytania te pozostawiam tobie, drogi czytelniku, byś rozważył to sam z Bogiem i Jego Słowem…//

Dziękuję autorowi tego artykułu za odwagę i wystąpienie z szeregu aby w sposób dobitny i klarowny objawić to przesłanie Pisma Świętego.

P.S. (Dopisek)  Słowa Apostoła Pawła, które wraz z Sylwanem i Tymoteuszem skierował do zboru w Tesalonikach potwierdzają to, co napisane powyżej
(2 List do Tesaloniczan rozdział 1):

1 Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i Panu Jahusza Chrystusie. 2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jahusza Chrystusa! 3 Bracia, zawsze winniśmy za was Bogu dziękować, co jest rzeczą słuszną, bo wiara wasza bardzo wzrasta, a miłość wzajemna u każdego z was obfituje, 4 i to tak, że my sami w Kościołach Bożych chlubimy się wami z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. 5 Są one zapowiedzią sprawiedliwego sądu Boga; celem jego jest uznanie was za godnych królestwa Bożego, za które też cierpicie. 6 Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, 7 a wam, uciśnionym, dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jahusza z aniołami swojej potęgi 8 w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jahusza. 9 Jako karę poniosą oni wieczną zagładę [z dala] od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego 10 w owym dniu, kiedy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli, bo wyście dali wiarę świadectwu naszemu. 11 Dlatego modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn [płynący z] wiary. 12 Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jahusza Chrystusa – a wy w Nim – za łaską Boga naszego i Pana Jahusza Chrystusa.

Categories:

1 thought on “Czy Yahuah kocha grzesznika?”

  1. Komentarz do artykułów. says:

    czytam i zgadzam się.Jesteście chyba jedyną wspólnotą -bo innej nie znam- która jest tak bliska prawdy.
    Gratuluję.Niech Jahuah Bóg będzie uwielbiony i Jego syn a nasz Pan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *