Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Święta YHWH / Yahuah to prawdziwe święta Stwórcy

0 Comments

Święta Biblii – Boże Święta – Święta Jahuah

Stwórca wspomniał swoje święta w swych Pismach Świętych już na początku w 1 Księdze Mojżeszowej, w 1 rozdziale. Stąd bierzemy kalendarz lunarno ( księżycowo) – solarny ( słoneczny )jako podstawę ponieważ Bóg tak sam ustanowił rachubę kalendarza znakami: słońcem i księżycem. Od początku one były nadane i obchodzone zależnie od nowiów:

(14) I rzekł Bóg: Niech powstaną jasne światła na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy i stały się znakami świąt, dni i lat!
(15) Niech będą jasnymi światłami na sklepieniu nieba, aby oświecały ziemię. I stało się tak. (16) Uczynił więc Bóg dwa wielkie, jasne światła: światło większe, aby panem było dnia, i światło mniejsze, by panem było nocy; a także i gwiazdy. (17) I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby oświecały ziemię, (18) a panując nad dniem i nocą oddzielały światło od ciemności. I widział Bóg, że to jest dobre. (19) I tak nastał wieczór, i nastał poranek, dzień czwarty.
BP 1 Mojż.1:14-18

Święto Szabatu siódmego dnia tygodnia zostało nadane ludziom na drugi dzień po ich stworzeniu, a nie w Dekalogu przez Mojżesza, jak to większość zwodzicieli chrześcijańskich kłamie:

(2) A kiedy ukończył Bóg swe dzieło w szóstym dniu, odpoczął w dniu siódmym po całym dziele, którego dokonał. (3) I błogosławił Bóg dzień siódmy, i świętym go uczynił, albowiem odpoczął w tym dniu po całym dziele, które pracą swoją stworzył. (4) Oto dzieje stworzenia nieba i ziemi. Gdy YAHUAH – Bóg stworzył ziemię i niebo.”

Nasz Bóg w Swoim Słowie, Torze wyraźnie powiedział również, jakie Święta mamy obchodzić w 3 Mojżeszowej 23 rozdziale:

1 Nadto YAHUAH powiedział tak do Mojżesza:
2 Oświadcz synom Izraela, mówiąc im: To są uroczystości YAHUAH, w których będziecie obwieszczać świąteczne zgromadzenia. Oto Moje uroczystości.
3 Sześć dni będzie wykonywana robota, a dnia siódmego jest szabat – wielki odpoczynek, świąteczne zgromadzenie. Żadnej roboty nie wykonujcie. To jest szabat YAHUAH we wszystkich waszych siedzibach.
4 Oto uroczystości YAHUAH – świąteczne zgromadzenia, które macie obwieszczać w swoim czasie.
5 Pierwszego miesiąca, czternastego dnia tego miesiąca, pomiędzy wieczorami – Pesach YAHUAH.
6 Piętnastego dnia tego miesiąca – Święto Przaśników dla YAHUAH. Przez siedem dni będziecie jadać przaśniki.
7 Pierwszego dnia będzie u was świąteczne zgromadzenie. Nie wykonujcie żadnej uciążliwej pracy.
8 Przez siedem dni składajcie ofiary ogniowe YAHUAH; zaś siódmego dnia będzie świąteczne zgromadzenie; nie wykonujcie żadnej uciążliwej pracy.
9 Nadto YAHUAH powiedział tak do Mojżesza:
10 Oświadcz synom Izraela, mówiąc im: Gdy wejdziecie do ziemi, którą wam oddaję i będziecie zżynać jej plon – wtedy przyniesiecie do kapłana snop z pierwocin waszego plonu.
11 A on przedstawi ten snop przed obliczem YAHUAH, aby uzyskać dla was upodobanie. Kapłan przedstawi go nazajutrz, po święcie.
12 Zaś wy, w dzień przedstawienia przez was snopa, przygotujcie na całopalenie dla YAHUAH – zdrowe, roczne jagnię.
13 A przy tym jego ofiarę z pokarmów – dwie dziesiąte efy przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ogniową ofiarę YAHUAH, na przyjemny zapach; oraz do niej – czwartą część hinu wina jako zalewkę.
14 Nie będziecie jadali żadnego chleba, prażonych ziaren oraz świeżych owoców aż po dzień, w którym przyniesiecie ofiarę waszemu Bogu; to jest wieczna ustawa w waszych pokoleniach, we wszystkich waszych siedzibach.
15 Także będziecie sobie liczyć siedem tygodni od drugiego dnia święta; od dnia, w którym przynieśliście snop przedstawienia; powinny być pełne –
16 aż do dnia następującego po siódmym tygodniu. Odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie YAHUAH nową ofiarę z pokarmów.
17 Z waszych siedzib przyniesiecie dwa chleby przedstawienia; będą one z dwóch dziesiątych efy przedniej mąki i powinny być upieczone z kwasem. To są pierwociny dla YAHUAH.
18 Nadto przyniesiecie z tym chlebem siedem zdrowych, rocznych jagniąt, jednego cielca i dwa barany; będą one całopaleniem dla YAHUAH, wraz z ich ofiarą z pokarmów oraz ich zalewkami. To jest ogniowa ofiara na przyjemny zapach dla YAHUAH.
19 Przygotujcie też jednego kozła na ofiarę zagrzeszną oraz dwa roczne jagnięta na ofiarę opłatną.
20 A kapłan przedstawi je wraz z chlebami pierwocin, jako przedstawienie przed YAHUAH, wraz z dwoma jagniętami; będzie to dla kapłana, jako poświęcone YAHUAH.
21 Nadto ogłosicie tego dnia, aby było u was świąteczne zgromadzenie; żadnej uciążliwej roboty nie wykonujcie; to jest wieczna ustawa w waszych pokoleniach i we wszystkich waszych siedzibach.
22 A gdy będziecie zżynać zboże waszej ziemi – nie wyżynaj do skrajów twojego pola i nie zabieraj pokłosia twojego żniwa – zostaw je ubogiemu oraz cudzoziemcowi; Ja jestem YAHUAH, wasz Bóg.
23 Nadto YAHUAH powiedział do Mojżesza:
24 Oświadcz synom Izraela, mówiąc: Siódmego miesiąca, pierwszego dnia tego miesiąca, będzie u was uroczyste święto – Przypominanie Trąbą, świąteczne zgromadzenie.
25 Nie wykonujcie żadnej uciążliwej roboty oraz składajcie ofiarę ogniową YAHUAH.
26 YAHUAH również powiedział tak do Mojżesza:
27 Jednak dziesiątego dnia tego siódmego miesiąca jest Dzień Przebaczenia, a u was będzie świąteczne zgromadzenie; będziecie udręczali wasze dusze oraz złożycie ogniową ofiarę YAHUAH.
28 W ten dzień nie będziecie wykonywali żadnej pracy; bo to jest Dzień Pojednania, by uzyskać dla was przebaczenie przed obliczem YAHUAH, waszego Boga.
29 A wszelka dusza, która nie będzie się udręczała tego dnia – niech będzie wytraconą ze swego ludu.
30 Wszelką też osobę, która by wykonała jakąkolwiek robotę w ten dzień – tę duszę wytracę spośród jej ludu.
31 Nie wykonujcie żadnej pracy; to jest wieczna ustawa w waszych pokoleniach i we wszystkich waszych siedzibach.
32 Szabat – to u was wielki odpoczynek, więc będziecie udręczać wasze dusze; dziewiątego dnia tego miesiąca, wieczorem, od wieczora do wieczora będziecie święcić wasz szabat.
33 Nadto YAHUAH powiedział tak do Mojżesza:
34 Oświadcz synom Izraela, mówiąc: Od piętnastego dnia tego siódmego miesiąca będzie przez siedem dni Święto Szałasów dla YAHUAH.
35 Pierwszego dnia ma być świąteczne zgromadzenie; nie będziecie wykonywać żadnej uciążliwej pracy.
36 Przez siedem dni będziecie składać YAHUAH ofiary ogniowe; a ósmego dnia będzie u was Świąteczne Zgromadzenie, więc złożycie ogniową ofiarę YAHUAH; to będzie świętowanie – nie wykonacie żadnej uciążliwej pracy.
37 Oto są uroczystości YAHUAH, w których będziecie obwieszczać świąteczne zgromadzenie, aby składać ofiary ogniowe JAHWE – całopalenia, ofiary z pokarmów, ofiary bite i zalewki – każdą w swój dzień.
38 Oprócz szabatów YAHUAH, oprócz waszych darów, oprócz wszystkich waszych ofiar ślubnych i oprócz wszystkich waszych dobrowolnych podarków, które będziecie składać YAHUAH.
39 Jednak piętnastego dnia siódmego miesiąca, kiedy zbierzecie plon ziemi, będziecie obchodzić przez siedem dni uroczystość dla YAHUAH; pierwszego dnia jest uroczyste święto oraz ósmego dnia jest uroczyste święto.
40 Pierwszego dnia weźmiecie sobie także owoc drzewa hadar, palmowe pąki, gałązki rozłożystego drzewa oraz poprzeczne wierzbiny i przez siedem dni weselcie się przed YAHUAH, waszym Bogiem.
41 Przez siedem dni w roku tak będziecie obchodzić to święto YAHUAH; to jest wieczna ustawa w waszych pokoleniach. Będziecie je obchodzić siódmego miesiąca.
42 Przez siedem dni będziecie mieszkać w szałasach; każdy krajowiec w Izraelu będzie mieszkał w szałasach,
43 aby wasze pokolenia wiedziały, że w szałasach osadziłem synów Izraela, gdy ich wyprowadziłem z ziemi Egipskiej; Ja, YAHUAH, wasz Bóg.
44 A Mojżesz ogłosił synom Izraela uroczystości YAHUAH.

Wypiszmy te Święta:

Pascha  – https://kosciolduchaswietego.com/pesach-wieczerza-paschalna/

Święto Przaśników https://kosciolduchaswietego.com/swieto-przasnikow-chag-hamacot/

Święto Pierwocin – Pierwszych owoców. https://kosciolduchaswietego.com/swieto-pierwocin-zniwa-jeczmienia/

Święto Tygodni  – Pięćdziesiątnica https://kosciolduchaswietego.com/swieto-tygodni-szawuot/

Święto Trąbienia https://kosciolduchaswietego.com/swieto-dzien-trabienia/

Święto Pojednania/ Sądu / Pokuty – https://www.youtube.com/watch?v=lVO3IUOlppU&list=PLuO71HHtY1tpUa5pRvqnZBoWgoQl-UuON&index=5

Święto Szałasów  – Święto Namiotu / Świątyni

Święto Nowiu: https://kosciolduchaswietego.com/now-swieto-jahwe/

Święto Szabatu   – cotygodniowy odpoczynek jest Świętem Yahuah! https://kosciolduchaswietego.com/szabat-w-starym-i-nowym-testamencie/

WSZYSTKIE ŚWIĘTA KALENDARZA BIBLII TJ. BOGA YAHUAH / JAHWE SĄ OMÓWIONE W PONIŻSZYM WIDEO YT:
https://www.youtube.com/watch?v=KUQR0og-TGc&list=PLuO71HHtY1tpUa5pRvqnZBoWgoQl-UuON&index=1

Dołącz do nas, prawdziwego zgromadzenia ludu bożego YAHUAH, którego głową jest Yahoshua Chrystus Pan.

Napisz do pasterza, proroka i apostoła: fb.com/agnieszkaveduta lub na What’s App ze strony kościoła oraz na nas fanpage na facebooku : https://www.facebook.com/kosciolduchaswietego/

Niech nasz Ojciec obdarzy Cię łaską i mocą swego Ducha abyś pojął Jego Słowo i był Jemu posłuszny! Amen.

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *