Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Czy w Pismach Świętych występuje symbolika trójcy świętej?

0 Comments

Niektórzy wyznawcy Trójcy dostrzegają w Piśmie Świętym objawienie się Boga w trzech osobach. Mają tu na uwadze fragment opisujący chrzest Jahusza oraz przybycie rzekomej trójcy do Abrahama. Przeanalizujmy zatem o czym mówią te opisy zaczynając od fragmentu opisującego chrzest Jahusza.

CHRZEST JEZUSA

Czytamy o nim w Łukasza 3:22 (BW):

„I zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica, i odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.”

Czy ten fragment mówi cokolwiek o Jednym Bogu w trzech osobach? Czy mówi o równości tych osób?

Wręcz przeciwnie.
Czytając ten fragment rodzą się dla trynitarzy trudne pytania:

 1. Dlaczego jedna z rzekomych osób przybiera postać zwierzęcia co jest sprzeczne z tekstem z księgi z Powtórzonego Prawa 4:15-17 (BW) mówiącym, żeby nie wyobrażać sobie Boga pod postacią „jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem,„. Co ciekawe Duch Święty nigdy nie objawiał się w postaci osoby, ale co powinno zastanawiać, ognia lub gołębia.
 2. Dlaczego Bóg jedną z osób rzekomej Trójcy nazywa „Synem umiłowanym„? Czy nie sugeruje to, że Bóg jest Ojcem również innych istot, które stworzył ale Jahusza szczególnie umiłował? Czy relacja Ojciec i Syn nie sugeruje wyższości Ojca jak jest to powszechnie przyjęte? Czy Ojciec i Syn to dobry  przykład WSPÓŁWIECZNOŚCI i równości osób?
 3. Czy w przypadku RÓWNYCH osób w Trójcy można użyć zwrotu „upodobałem„. Czy zatem Pan Jahusza jest bliższy Bogu niż Duch Święty?

Warto się również zastanowić, czy ktokolwiek z obserwatorów tego wydarzenia dostrzegł to co twierdzą trynitarze łącznie z Janem Chrzcicielem, że objawił się Bóg w trzech osobach?  Nic takiego Pismo Święte nie mówi. Wręcz przeciwnie podczas chrztu, Pan Jahusza zostaje namaszczony na Mesjasza czyli pomazańca BOŻEGO a nie Boga. Ci którzy obserwowali to wydarzenie nie zobaczyli trójcy, ale chrzest Pana Jahusza i jego namaszczenie Duchem Świętym.

Fragment obrazu „Chrzest Chrystusa” Andrea del Verrocchio

Dostrzeganie w tym fragmencie Pisma Świętego „Trójcy Świętej” to typowa nadinterpretacja i wyrwanie z biblijnego kontekstu opisu wydarzeń związanych ze chrztem Pana Jahusza. Opisane wydarzenia miały potwierdzić to, iż Jahusza jest wybranym przez Boga MESJASZEM a nie być objawieniem „nowości” dla wszystkich starożytnych sług Boga. Jako proroczo zapowiadany  „Sługa Jahuah” Jahusza podczas chrztu otrzymuje Ducha Świętego, a więc zostaje namaszczony na Mesjasza. Czy gdyby był Jahusza Bogiem to byłaby potrzeba obdarowywania Go duchem przez Boga? Szerszy komentarz do tych wydarzeń znajdziesz we wpisie „Chrzest Jahusza a Trójca”. Warto przy tym wiedzieć, że opis tego wydarzenia zaczęto nazywać symbolem Trójcy setki lat po czasach pierwszych chrześcijan!

ABRAHAM GOŚCI ANIOŁÓW

Innym fragmentem, w którym trynitarze dostrzegają Trójcę Świętą jest opis z księgi Rodzaju, rozdziały 18 i 19, w którym Abraham gości trzech aniołów. Tutaj podobnie jak w przypadku chrztu Jahusza na słowo „TRZECH” trynitarz zaczyna doszukiwać się tego, o czym Biblia nie uczy, a mianowicie  Boga w trzech osobach. Zobaczmy Rodzaju 18:2 (BT)

„Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, „

Zadajmy sobie pytanie czy Abraham wierzył w Trójcę? Czy gdy zobaczył trzech mężczyzn pomyślał „Bóg jest w trzech osobach”? Czy czytającym ten fragment Żydom taka myśl mogła przyjść do głowy?

Nie, gdyż jak podaje Biblia Abraham gościł nie Trójcę ale aniołów! Wystarczy przeczytać werset z Hebrajczyków 13:2 (BT) aby się o tym przekonać.

„Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę.„

W przypisach do Tego fragmentu w Biblii Tysiąclecia zrobiono odnośnik do Rodzaju 18:1-15 – dlaczego? Najwyraźniej w liście do Hebrajczyków mowa o tamtym wydarzeniu.

Zadajmy więc pytania:

 1. Czy Abraham uważał, że gości Boga w Trójcy? A jeżeli tak było to dlaczego nie przekazał tej wiedzy kolejnym pokoleniom.
 2. Czy Bóg ukazał się człowiekowi – jeżeli tak to jak ma się to do słów, że Boga nikt nigdy nie widział?
 3. Dlaczego Paweł nie napisał w Hebrajczyków 13:2, że Abraham nie aniołów ale Boga w trzech osobach gościł? Była to przecież dla Żydów nowa nauka, więc miałby pisarz listu do Hebrajczyków świetną okazję, żeby tą naukę poprzeć Starym Testamentem.  Paweł jednak nie mówi tu o Bogu w Trójcy ale o aniołach.

W księdze Rodzaju 18:22 czytamy , że dwóch ludzi, którzy byli u Abrahama poszło do Sodomy a Abraham rozmawiał tylko z jednym przedstawicielem Boga. A kto dotarł do Sodomy? część Trójcy czy dwaj aniołowie?

Postbizantyjska ikona z XVI w. przedstawiająca rzekomą Trójcę u Abrahama

Szerzej temat ten wyjaśniamy w artykule „Kogo gościł Abraham

Niektórzy trynitarze uważają, że Trójcę możemy dostrzec w Starym Testamencie w Hebrajskim słowie  “Elohim”, które jest w liczbie mnogie. Ten temat wyjaśniamy w oddzielnym artykule „Elohim w liczbie mnogiej” .

SYMBOLE GRAFICZNE TRÓJCY

Co ciekawe na przestrzeni wieków wielu próbowało przedstawić Boga w postaci symbolu chociaż nic takiego nie opisuje Słowo Boże.

 1. Jakie są Tobie znane symbole Trójcy świętej?
 2. Co te symbole mają wspólnego z Pismem Świętym?
 3. Jak i kiedy powstały grafiki określające Trójcę Świętą?

Istotną informacją jest to, że nie ma jednego, jednoznacznego symbolu Trójcy Świętej. Trynitarze, odpowiadając na pytanie o symbol Trójcy Świętej najczęściej wymieniają jeden z czterech symboli opisanych poniżej:

OKO OPATRZNOŚCI WPISANE W TRÓJKĄT

Tzw. Oko opatrzności lub wszystkowidzące oko

Jest to tzw. oko opatrzności wpisane w trójkąt, z którego boków rozchodzą się promienie. Symbol ten ewoluował i pojawiał się na obrazach czy jako fresk w wielu kościołach.  Jak i  kiedy powstał ten symbol? Trudno jednoznacznie określić ale na pewno nie jest to symbol biblijny! Symbole wszystkowidzącego oka (oka opatrzności) korzeniami sięgają mitologii egipskiej a w szczególności symbolu oka Horusa.  Zobacz w encyklopedii co kryje się pod powyższym hasłem. Warto zadać sobie pytanie co wspólnego powinna mieć pogańska religia starożytnego Egiptu z symbolem Boga Biblii? Oko występuje również na banknocie jednodolarowym jak również jest symbolem wolnomularskim.

Kolejnym faktem ukazującym pogańskie pochodzenie tegoż symbolu jest pogańska religia starożytnego Babilonu (zobacz cytat z książki „Dwa Babilony” Aleksandra Hislop strona 21).

„W jedności tegoż Jedynego Boga Babilonu istniały trzy osoby i aby usymbolizować doktrynę Trójcy, używali do tego celu- czego dowodzą odkrycia Layarda – TRÓJKĄTA RÓWNOBOCZNEGO, tak samo jak robi to obecnie Kościół Rzymski.”

Dla czytelników Pisma Świętego już sam wyraz „Babilon” czy „babilońska” ma silnie negatywny wydźwięk. Cóż zatem symbolika religii babilońskiej powinna mieć wspólnego z symboliką biblijną związaną z wielbieniem Boga Biblii?

GŁOWA O TRZECH TWARZACH

Fragment obrazu przedstawiający Trójcę z twarzą o trzech obliczach.

Czy w Piśmie Świętym odnajdziesz taki symbol lub taki opis Boga? Co ciekawe Biblia nie tylko nie zawiera w opisach  jednej osoby o trzech twarzach ale nawet nie ma nigdzie opisu „jednego tronu, na którym zasiadają trzy osoby” lub też „trzech boskich” tronów dla trzech osób domniemanej Trójcy!

Dla religii Prasłowian przedstawiany obok symbol to Bóg o połączonych trzech głowach „TRZYGŁÓW” lub „TRYGŁAW”, którego czcili w swej pogańskiej religii! Czy tego typu chimery mogą symbolizować Boga Biblii sami oceńcie.

Pogański Trzygłów

DIAGRAM – SCUTUM FIDE

Diagram Trójcy – „Scutum fidei”

Diagram Trójcy – „Scutum fidei”

Diagram „Scutum fidei”przedstawiony po lewej to kolejny symbol Trójcy. Ma on pokazywać relacje  rzekomych osób w Trójcy (Pater czyli Ojciec, Filius to Syn, Spiritus Sanctus oznacza Ducha Świetego, a Deus to jeden Bóg składający się z tych trzech osób.  Diagram ma pokazać, że każda z osób jest Bogiem (est – jest) oraz, że każda z osób nie jest (non est – nie jest) inną osobą tego Boga. Warto się zastanowić w tym miejscu, … czy taką naukę znajdujemy w Piśmie Świętym? Ta rzekoma jedność natury i różnice osób przedstawione w tym diagramie nijak się maja do tego czego uczy Biblia.

Jak jeszcze próbuje się wyjaśnić jeszcze Trójcę?

Irlandczykom swego czasu Trójce tłumaczono i wyjaśniano posługując się  trójlistną koniczyną.  Święty Augustyn podobno tłumaczył trójcę posługując się przykładem chłopca nad brzegiem morza. Jak głosi legenda, spotkał dziecko bawiące się na plaży, które czerpało muszelką wodę i wlewał ją do dołka. Augustyn ponoć zrozumiał wówczas, że prędzej to dziecko wyczerpie morze niż on zrozumie i wyjaśni tajemnicę Trójcy. Można się z tym zgodzić tylko jak się ma to do słów Jahusza mówiących, że od poznania Boga zależy życie wieczne (Jana 17:3).  Dzisiaj studentom wyjaśnia się Trójcę innymi przykładami. Na jednej ze stron dla studentów napisano:

” Niektórzy posługują się ludzkimi analogiami w celu opisania natury Trójcy, odwołując się na przykład do związku chemicznego H2O, który może przybierać postać wody, lodu lub pary wodnej (są to różne formy tego samego związku). Inna ilustracja to jajko, które składa się ze skorupki, białka i żółtka — ta analogia sugeruje jednak, że Bóg ma „części”, a to nie jest prawdą.”

Czy takie wyjaśnienia cię przekonują? Co one mają wspólnego ze Słowem Bożym? Dlaczego z uwagi na to, że jest to takie skomplikowane NIKT z pisarzy biblijnych nie pokusił się o wyjaśnienie Trójcy czyli o to  jak rozumieć to, że jest jeden Bóg w trzech osobach! Dlaczego Pan Jahusza znany z unaoczniania przykładami, ani razu nie objaśnił nimi Boga w trzech osobach?

W podsumowaniu warto podkreślić, że:

 • Symbole Trójcy nie mają nic wspólnego z Pismem Świętym a opisy chwały Boga zawarte w Biblii, przeczą nauce o Trójcy Świętej.
 • Większość z tych symboli jest (podobnie jak sama idea Trójcy Świętej), „żywcem wzięta” z religii pogańskich, które Kościół Katolicki z powodów politycznych i marketingowych postanowił wprowadzić do chrześcijaństwa! Symbole związane z Trójcą są więc w większości  plagiatami z pogańskich wierzeń.
 • Wszystkie opisy i symbole zaczęto stosować setki lat po czasach pierwszych chrześcijan. Biblia nie zawiera takich symboli lub opisów Boga w trzech osobach.

Brak takiego biblijnego symbolu Trójcy Świętej jest kolejnym z wielu dowodów i argumentów poświadczających, iż idea Trójcy Świętej zdefiniowana w atanazjańskim wyznaniu wiary jest dla Biblii zupełnie obca!

Fakt pogańskiego pochodzenia większości symboli Trójcy Świętej jest wyraźną wskazówką co do postępowania dla prawdziwych chrześcijan. W  2 liście do Koryntian 6:16-17 (BT)

„Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego – według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę  i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami – mówi Pan wszechmogący. „

Tych, którzy mają jeszcze wątpliwości odsyłamy do wielu stworzonych przez autorytety trynitarne „Słowników Symboli Biblijnych”. Każdy może się tam przekonać o tym, że poprzez biblijne symbole (czy symbol) w Piśmie Świętym przedstawiono wszystkie podstawowe prawdy i nauki biblijne. Właśnie w tym kontekście brak biblijnego symbolu Trójcy Świętej w Biblii jest bardzo znamienny i przeczy prawdziwości tej nauki.

Zauważył to nawet Mahomet gdy zapisał w Koranie (IV, 171):   „Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie: «Trzy»!”

Obejrzyj nasze wideo omawiające temat Trójcy:
Agnieszka Veduta – AntyTrynitarianka przed Sądem!
Dowody na Mit Trójcy. Czy Fragment Ewangelii Mateusza 28:19 jest Oryginalny?

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *