Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Imię YHWH przeczy trójcy

0 Comments

W Psalmie 83:18 możemy przeczytać wg. BT:

„Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że tylko Ty, który sam jeden masz Jahuah na imię, jesteś Najwyższy nad całą ziemią.

O czym mówi ten tekst?

Ten tekst mówi o tym, że Jahuah nie ma sobie równego bo jest Najwyższy! Przeczy to zatem wyraźnie dogmatowi o Trójcy gdzie wszystkie 3 rzekome osoby (Duch Święty oraz Jahusza) są sobie równe! Jeżeli jest ktoś najwyższy to nie może inna osoba być jej równa.

Czy wiesz, że  z Biblii Tysiąclecia w III wydaniu usunięto Imię Boże zastępując go wyrażeniem Pan lub Bóg. We wstępie do wydania II gdzie Imię Boże w formie Jahuah występuje kilka tysięcy razy napisano:

Katolickie uzasadnienie zamiany imienia Jahuah na ‘Pan’ lub “Bóg”

Proszę zwrócić uwagę na zwrot „Wprowadzamy dalej wszędzie Boże Imię Jahuah tam gdzie dotąd ….. czytaliśmy zastępcze imię „Pan”, nie będące przekładem tego Imienia Bożego” (pogrubienie nasze).

A teraz dla porównania zobaczmy wstęp do wydania III lub IV  BT. ” Czy coś się przez parę lat zmieniło? ( fragment z wstępu poniżej do IV wydania)


Biblia Tysiąclecia wyd. III lub IV

Czy dostrzegamy zmianę podejścia do Imienia Pana Boga? Mówi się już nie o Imieniu Boga jak w wydaniu II ale o ….. „W miejsce wyrazu Jahuah” …. wyrazie Jahuah!

Czy sprawę może tłumaczyć  żydowski przesąd, przesądnie pomijający imię Boga podczas czytania Biblii?

Uważamy, że jednym z głównych powodów zastępowania imienia Boga  „ JAHWE” poprzez tytuł „ PAN” – jest wiara w dogmat trynitarny. Tytuł „ PAN” jest w Biblii odnoszony zarówno do Boga Ojca jak i do Jahusza więc czytelnik może szybko się zagubić, o kogo w danym fragmencie chodzi.  Bardzo to podoba się trynitarzom, bo fakt ten „zaciemnia” istotną różnicę między Bogiem Ojcem a Synem Bożym.

Ale różnica ta widoczna jest chociażby w znaczeniu imion „ JAHWE „ i „ JEZUS”.

Imię „ JAHWE” tłumaczone jest często na „Jestem” lub „Jestem, który jestem”,  „będę, kim będę”, „STANĘ SIĘ, kimkolwiek zechcę” lub „On powoduje, że się staje”.

Jakkolwiek by nie tłumaczyć Imienia Bożego dostrzegamy w nim Istotę Najwyższą, niepodległą NIKOMU …..  Dostrzegamy STWÓRCĘ

Co ciekawe ten fakt dotyczy również preegzystencji Jahusza, bo to Bóg JAHWE „ zrodził” Go czyli spowodował, początek Jego istnienia jako zupełnie odrębnego bytu- zobacz Psalm 2:7.

Jahusza nie miał natomiast żadnego wpływu na zaistnienie Boga Ojca (JAHWE)!

Dlatego niektórzy tłumaczą też znaczenie imienia Boga na „ Byt który JEST , BYŁ I BĘDZIE, który swego istnienia nie zawdzięcza nikomu”

A co oznacza Imię Jahusza?

Imię „ Jahusza” w tłumaczeniu na język polski oznacza „ Zbawienie (pochodzące) od JAHWE”. Jakże inne znaczenie tego imienia wobec Jahuah!

Biblia utożsamia Jahusza ponadto ze „Sługą JAHWE” (zobacz Izajasza 42 rozdział i Mateusza 12,18).  Przed wersetem z Mateusza 12:15  w BT IV wydanie jest śródtytuł „Jahusza „Sługa Pański” i odnośnik do słowniczka znajdującego się zna końcu Biblii gdzie czytamy:

Jak widzimy Imię Jahusza zwraca uwagę na kogoś wyższego od niego. W wielu słownikach czytamy tłumaczenie imienia Jahusza jako „Jahuah jest zbawieniem”. Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy Jahuah a Jahuszaem?

To Bóg Ojciec (Jahuah) wysyła Jahusza z misją zbawienia ludzkości!  Nie wysyła sam siebie , nie wysyła swej drugiej osoby !

Misję zleca zupełnie odrębnemu bytowi swemu „ jednorodzonemu  synowi”.

Sługa Jahuah – Jahusza, doskonale spełnia tą misję, przy okazji nauczając m.in tak jak czytamy w Jana 13,16.

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał.

Czyż ta nauka nie przeczy wyraźnie trynitarnemu dogmatowi?

Tak więc porównanie znaczenia imion JAHWE oraz JEZUS – to pole do bardzo niewygodnych dla trynitarzy biblijnych rozmyślań. Dwa odrębne imiona i ich znaczenie – wyraźnie ukazuje, że Bóg Ojciec (Jahuah  i Syn Boży (Jahusza) to dwa zupełnie odrębne byty a Jahusza jako „ sługa Jahuah” , jest podległy swemu Bogu i Ojcu!

Pozostaje w kwestii imienia odpowiedzenie sobie na pytanie jakie imię ma Duch Święty rzekoma “trzecia osoba” Boga?

Jak wiemy Biblia tysiące razy podaje imię Ojca, które brzmi JAHWE, setki razy, imię Syna Jahusza, ale nigdzie nie podaje jak na imię ma trzecia osoba Boga czyli Duch Święty. Czy nie jest to co najmniej dziwne, że  Bóg ani razu nie objawia imienia Ducha Świętego?

Argumentowanie, że  określenie „pocieszyciel”,  jest imieniem własnym jest śmieszne. Równie dobrze możemy powiedzieć, że Bóg ma na imię  „stwórca” czy „dobry pasterz”.

Jakże inaczej znając te fakty rozumiemy fragment Psalmu zacytowany na wstępie

„Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że tylko Ty, który sam jeden masz Jahuah na imię, jesteś Najwyższy nad całą ziemią.„

zrodlo: blogantytrinitarianie.pl

Obejrzyj nasze wideo omawiające temat Trójcy:
Agnieszka Veduta – AntyTrynitarianka przed Sądem!
Dowody na Mit Trójcy. Czy Fragment Ewangelii Mateusza 28:19 jest Oryginalny?

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *