Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Decyzje rodziców, a przyszłość ich dzieci.

0 Comments

1. Co mówi na ten temat Słowo Boże

2. Jakie to są grzechy

3. Dobra nowina

4. Proponowana modlitwa


Ad. 1

Powagę tego tematu poznamy przez to, gdy dostrzeżemy, że diabeł za swoje usługi „pomocy“ żąda zapłaty od tych osób, od ich dzieci, wnuków i prawnuków. Niektóre demony przechodzą z pokolenia w pokolenie, trzymając się klątwy ściągniętej na rodzinę ( rod) przez przodka który zawarł w ten sposób pakt z diabłem.  Mogę i ja być pod przekleństwem nawet, gdy nie korzystałam z „usług- pomocy“ diabła lub jego sług- ludzi parających się okultyzmem.  Za grzechy przodków nie ponosimy winy, ale spadają na nas jej konsekwencje. Bardzo wyraźnie Pan Bóg mówi o tym w dziesięciu przykazaniach ( biblijnych) , w drugim przykazaniu, które niestety kościół katolicki pominął (usunął) w katechizmie i nie uczy a które mówi:

2 Moj. 20, 4-6 „(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

3 Moj. 20, 5-6 „(5)… to Ja sam zwrócę swoje oblicze przeciwko temu mężowi i przeciwko jego rodzinie i wytracę go oraz wszystkich spośród ich ludu, którzy go naśladują cudzołożąc z Molochem. (6) Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu.“

Drogi Bracie, siostro w Chrystusie, czytelniku, być może i od ciebie diabeł żąda abyś płacił/a cene, gdyz twoi przodkowie raz z uslug szatana skorzystali. Przodków, sięgając az do pradziadków jest 14 osób. Niektóre grzechy okultystyczne może znasz, ale któż zna wszystkie? To nie jest konieczne. Decydujący jest fakt, ze przez Jahuszua Chrystusa możesz być uwolniony/a i oczyszczony/a. 1 Jan. 1, 7-10 „(7) Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jahusza Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. (8) Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. (9) Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. (10) Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas Słowa jego.“


Ad. 2

  • Grzechy wymienione w 5 Moj. 18, 10-11 „ (10) niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, (11) ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; Okultyzm, spirytyzm, czary, wróżby, zabobony …zobacz artykuł : „Uwolnienie od okultystycznego obciążenia“ .
  • Grzech przeciwko 1 i 2 przykazaniu Bożemu- biblijnemu 2 Moj. 20, 3-5  „(3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. (4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył. „

Według powyższego kult „wyjątkowych“osób żyjących, kult osób zmarłych, kult osób uznanych za „świętych“, papieży, nawet kult błogosławionej matki Jahusza, czczenie, klękanie przed.., modlenie się przed i do oraz  uznawanie za świętość obrazów tych osób, figur , podobizn, medalików itp . Czynienie figur, malowideł , rzeźb kogokolwiek ( bożki  hinduizmu, buddyzmu, Hare Kryszna , islam,bahaizm, mormonizm, różokrzyż, masoneria, scjentologia, szintoizm.) ,  nawet przedstawiających Boga, Jahusza czy Marie i swietych… itd. jest grzechem . Fałszywe religie, denominacje i sekty- ( slowo lac. religere) wiążą nas, trzymają na uwięzi. Z kim? Z diabłem.

Kult człowieka, przedmiotu lub istoty innej niż Bóg Ojciec i Syn Boży jest bałwochwalstwem, duchowym cudzołóstwem oraz obrzydliwością w oczach Boga Jahuweh, obraza Jego Majestatu !

Grzechy te ciążą na wielu ludziach i pokoleniach!

List do Tym. 2, 5 6 „(5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jahusza, (6) który siebie samego złożył jako okup za wszystkich…“


Ad. 3 

5 Mojż. 7, 9 „ A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do  tysięcznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym którzy go miłują i strzegą jego przykazań.“ W swej miłości i dobroci nasz Bóg ograniczył skutki grzechów : 5 Mojż. 5, 9„…. który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mię nienawidzą . „

4 Mojż.14,17-18 „(17) Niechże więc teraz wielką okaże się moc Pana mojego, jak rzekłeś, mówiąc: (18) Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i czwartego pokolenia. (19) Odpuść przeto winę tego ludu według wielkości twojej łaski“.

Ad. 4

Panie Boże, Ojcze w imieniu Jahuszua Chrystusa wyrzekam się każdej mocy ciemności, które przez grzechy moich przodków przeszły na mnie. ( Wymień znane Ci grzechy przodków…) Jeśli moi rodzice, dziadkowie (babcie ) czy pradziadkowie(prababcie) zgrzeszyli przez okultyzm, parając się czy korzystając z oferty satana i w ten sposób swiadomie czy nieswiadomie zawarli umowę/pakt z szatanem ta ja zrywam ten pakt, rozwiązuję tę umowę. Jeżeli demony czy nieczyste złe duchy mają moc nade mna i mnie nekaja, obciazaja, to  prosze zabierz Panie Jehoszua szatanowi to prawo do mnie i zniszcz jego moc. Rozkaż Panie, Chrystusie niech odejdą ode mnie i pójdą, dokąd Ty ich poślesz i rozkaz aby nigdy więcej nie mogły powrócić do mnie.

Ty obiecałeś: „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.“  Mat. 28,18 oraz „A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. .“ 1 Jan. 3,8 (36)  i „Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.“ Jan.8, 36 Panie , ja wierzę w Twoje obietnice, Twoje slowa sa prawda. Jedynie Ty Boze Ojcze jesteś wszechmogący. Ty jedynie przez zasługi Pana Jahoszua możesz dzieła diabelskie zniszczyć. Ty jedynie możesz dokonać uwolnienia od demonów i duchów nieczystych. Prosze uwolnij mnie Panie Jahoszua i uchron mnie przed nimi. Ja Tobie dziękuję, że rozbroiłeś moce ciemności i rozgromiłeś przemoc diabła. Dziekuje Tobie, ze teraz jestes Ty jesteś zwycięzca w moim życiu.

Panie Jahoszua, Chrystusie, zrodz mnie na nowo, daj mi nowe serce . Ja oddaje siebie i moje życie Tobie . Bądź Ty Panem mojego życia. Chce dzieckiem Bożym być teraz i na wieczność. Obiecałeś: „ (12) Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, (13) którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.“ Jan.1,12-13.

Ja wierze w Twoje slowa , ze moge Twoim dzieckiem byc, jesli uwierzę w Ciebie. Ufam Tobie i przyjmuje do mojego życia, Ty króluj i panuj, czyn zgodnie z Twoja wola, moja wole poddaje Tobie. Dziekuje Ci, ze moje życie ukryte i bezpieczne jest w pelnych milosci Twych dłoniach. AMEN. 

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *