Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Jak i o co się modlić?

0 Comments

A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują,

Biblia Warszawska Mat 5:44

Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat.

Biblia Warszawska Mat 24:20

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe.

Biblia Warszawska Mat 26:41

Módlcie się tylko, aby to nie wypadło zimą.

Biblia Warszawska Mar 13:18

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe.

Biblia Warszawska Mar 14:38

Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą.

Biblia Warszawska Łuk 6:28

A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie.

Biblia Warszawska Łuk 22:40

I rzekł do nich: Dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie.

Biblia Warszawska Łuk 22:46

Szymon zaś odpowiedział i rzekł: Módlcie się wy za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście.

Biblia Warszawska Dz 8:24

A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem,

Biblia Warszawska Kol 4:3

Bracia, módlcie się za nas.

Biblia Warszawska I Tes 5:25

Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was,

Biblia Warszawska II Tes 3:1

Módlcie się za nas; jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować.

Biblia Warszawska Hebr 13:18

Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.

Biblia Warszawska Jak 5:16

Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym,

Biblia Warszawska Judy 1:20

I była wdową do osiemdziesiątego czwartego roku życia, i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą.

Biblia Warszawska Łuk 2:37

I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.

Biblia Warszawska Dz 2:42

I rzekł: Korneliuszu, wysłuchana została modlitwa twoja i jałmużny twoje zostały wspomniane przed Bogiem.

Biblia Warszawska Dz 10:31

Zawsze w modlitwach moich, prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was.

Biblia Warszawska Rzym 1:10

Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela.

Biblia Warszawska Rzym 10:1

Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego, Jahusza Chrystusa, i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach, zanoszonych za mnie do Boga,

Biblia Warszawska Rzym 15:30

Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich,

Biblia Warszawska Efez 1:16

Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jahusza, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą.

Biblia Warszawska Kol 4:12

Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie,

Biblia Warszawska I Tes 1:2

 Ale wdowa, która jest nią rzeczywiście i jest całkowicie osamotniona, pokłada nadzieję swą w Bogu i trwa w prośbach i modlitwach w nocy i we dnie;

Biblia Warszawska I Tym 5:5

Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie ciebie wspominam w modlitwach moich, we dnie i w nocy;

Biblia Warszawska II Tym 1:3

 Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam ciebie w modlitwach moich,

Biblia Warszawska Filem 1:4

 A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone.

Biblia Warszawska Jak 5:15

Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.

Biblia Warszawska Jak 5:16

I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę; i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem.

Biblia Warszawska Obj 8:3

I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga.

Biblia Warszawska Obj 8:4

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *