Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Kim jesteś w Yahusha

0 Comments

Oto lista wersów ze Słowa Bożego, w których Bóg mówi o tobie, co posiadłeś w Jego Synu, Jahusza Chrystusie, ze względu na to, że przyjąłeś Go jako swego osobistego Zbawiciela i Pana. Jeśli wyznajesz je – a Krew Jahusza daje ci do tego prawo – Duch Święty urzeczywistnia, te prawdy Boże w twoim życiu. Jeśli myślisz i mówisz negatywnie, szatan zrobi z tego użytek. Otrzymasz to wszystko w swoim życiu co wyznajesz. To ty wyznajesz – przez swoje wyznanie ustami – na jaką drogę wstępujesz.


Poniżej znajdziesz miejsca ze Słowa Bożego, w których Bóg mówi, kim jesteś dla Niego w Jego Synu. Naucz się ich na pamięć. Powtarzaj wielokrotnie w ciągu całego dnia jeden wers za drugim. Naucz się pozytywnego myślenia i mówienia.

Naucz się Bożego języka a stanie się to wszystko twoim udziałem, “A nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego…” – Rzym.12,2

Jestem kochany/a  1 Jana 3,1 i 4,9

Jestem nowym stworzeniem – 2 Kor. 5,17

Jestem sprawiedliwy/a przed Ojcem – 2 Kor. 5,2

Jestem wyrwany/a z mocy ciemności – Kol. 1,13

Jestem więcej niż zwycięzcą – Rzym, 8,37

Jestem współdziedzicem Chrystusa – Rzym. 8,17

Jestem błogosławiony/a wszelkim duchowym błogosławieństwem niebia Ef. 1, 3

Mam prawdziwe życie – 1 Jana 5,12-13

Mam światłość życia – Jan 8,12

Mam wolność – 2 Kor. 3,17

Mam radość – Jan 15,11

Mam przebaczenie – 1 Jana 1,9

Jestem martwy dla grzechu – Rzym. 6,11

Mam pokój z Bogiem – Rzym. 5,1

Mam uzdrowienie – Izaj. 53,4-5 i Mat, 8,17 i 1 Piotra 2,24

Krew Chrystusa dokonała wiecznego odkupienia za mnie – Hebr. 9,12

Umarłem/am z Chrystusem dla grzechu – Rzym. 6,6-8

Życie moje jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu Kol. 3,3/Ef. 2,6/1 Kor 15,22

Mam pełnię w Chrystusie – Kol. 2,10        

 W Chrystusie Jahusza zostałem posadzony w okręgach niebieskich – Ef.2,6

Jestem święty i nienaganny/a przed Bożym obliczem – Ef.1,4       

Jestem synem Boga – Gal. 4,6-7 i Rzym. 8,16-17 i 1 Jana 3,1-3

Jestem królem i kapłanem – Obj.1,6

Jestem współobywatelem świętych i domownikiem Boga – Ef. 2,19

Moim prawdziwym życiem jest Jahusza – Kol.3,3

Mam pokój – Jan 14,27

Nie ma dla mnie żadnego potępienia – Rzym. 8,1 

„A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego” Efezjan 6,16

Przy pomocy  tarczy wiary można przeciwstawić się pociskom Szatana takim jak: duma, samoużalanie się nad sobą,  strach lub zwątpienie. A tarczą wiary jest Słowo Boże, które mówi KIM JESTEM W CHRYSTUSIE.  A więc używaj tej Bożej tarczy tak często jak tylko możesz, w ciągu całego dnia. 

Jeśli czuję to mogę podnieść tarczę wiary i powiedzieć szatanowi, co o mnie jest napisane w Bożym Słowie:

Że mam kompleks niższości 
Fil. 4,13 „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia, w Chrystusie”

Że brak mi czegoś
Fil. 4,18-19 „Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa Swego w chwale, w Chrystusie Jahusza” /Łuk. 6,38 – naucz się najpierw Bogu dawać/

Że się boję
2 Tym. 1,7 „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości.”

Że jestem słaby
Ps. 27,1 „Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego. Kogóż mam się lękać?”
2 Kor. 12,9 „Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa”

Że szatan góruje nade mną
1 Jana, 4,4 „Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie”

Że jestem pokonany
2 Kor. 2,14 „Lecz Bogu niech będą dzięki, który zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego”

Że brak mi mądrości
1 Kor 1,30 „Ale wy dzięki Niemu jesteście w  Chrystusie Jahusza, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem”
Jak. 1,5-6 „A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana, ale niech prosi z wiarą bez powątpiewania.”

Że jestem chory
Izaj. 53,-4-5 „Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie… Ukarany został dla naszego zbawienia a Jego ranami jesteśmy uleczeni.”
Mat. 8,17 „On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł”
1 Piotra 2,24 „Jego sińce uleczyły nas”

Że jestem zmartwiony i smutny
1 Piotra 5,7 „Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie”

Że brak mi wolności
2 Kor. 3,17 „Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność”

Że jestem potępiony
Rzym. 8,1 „przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jahusza”

Że nie jestem kochany
1 Jana 3,1-2 „Patrzcie jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy”

Że nie jestem czysty przed Bogiem
1 Jana 3,3 „I każdy kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty”

Że jestem niezdolny do kierowania moją przyszłością
Przyp. 3,5-6 „Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich drogach swoich, a On prostować będzie twoje ścieżki”

Pan Jahusza powiedział, że Jego Słowa są duchem i żywotem.
Jan 6,63 – „Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem.”
Jan 6,68 – „Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz Słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego.”
Łuk. 10,39 – „A Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała Jego Słowa”Przychodzimy do stóp Pana Jahusza Chrystusa, aby słuchać jego Słowa, które darzą życiem. Zanurzmy się całym naszym jestestwem w głębię Bożej miłości w Chrystusie Jahusza i oddajmy Bogu chwałę za życie, które dał nam w NIM.

Poniżej znajdziesz wersy ze Słowa Bożego, które mówią o tym, co Bóg nam dał i czym nas obdarzył w Chrystusie Jahusza i jak wielka pełnia łaski Jego Okazała się w NIM, przez NIEGO i z NIM. Przyjmij te Słowa, rozważaj je, niech wypełnią twoje myśli, żyj nimi i przez nie, każdego dnia wyznawaj je ku zbawieniu, dziel się nimi ze swoimi bliźnimi, pamiętając o tym, że są one DUCHEM i ŻYCIEM WIECZNYM.

W CHRYSTUSIE:

Rzym. 3,24 /23-28/2;  Kor. 5,19; Fil. 4,19; Rzym. 8,1-2; Gal. 2,1; Kol. 1,4;
Rzym. 12,5; Gal. 3,27 /26/; Kol. 1,19-231;  Kor. 1,2; Gal. 3,28; Kol. 1,281;  Kor. 1,4; Gal. 5,61;  Tes. 4,161; Kor. 1,30; Ef. 1,31;  Tes. 5,181;  Kor. 15,22; Ef. 1,101; 
Tym. 1,142;  Kor. 1,21-22; Ef. 1,122;  Tym. 1,8-92; Kor. 2,14; Ef. 2,62;  Tym. 1,131;  Kor. 1,4; Ef. 2,72 ; Tym. 2,1-21; Kor. 1,30; Ef . 2,10;

2 Tym. 2,101;  Kor. 15,22; Ef. 2,13; Filem. 1,62;  Kor. 1,21-22; Ef. 3,6;
1 Piotra 5,8-102;  Kor. 2,14Ef. 3,9-122;  Jana 1,9; 2 Kor. 3,14; Fil. 3,14-15;
Rzym. 6,112;  Kor. 5,17; Fil. 4,13;  Rzym. 6,22-23

W NIM:

Dzieje 17,28-29; Ef. 1,131;  Jana 2,27; Jan 1, 4-5; Fil. 3,91;  Jana 2,281 ; Kor. 1,5; Kol. 1,161; Jana 3,32;  Kor. 5,21; Kol. 2,6-71;  Jana 3,5-62; Kor. 1,20; Kol. 2,101; Jana 3,24; Ef. 1,4; Kol. 2,11-121; Jana 4,13; Ef. 1,71;  Jana 2,81; Jana 5,2; Ef. 1,101;  Jana 2,5-6 

W PANU, W UMIŁOWANYM, W KTÓRYM:

Ef. 1,6; Ef. 6,10; Kol. 1,13; Ef. 5,8; Ef. 2,19-22; Kol. 2,2

KIM JESTEŚ PRZEZ CHRYSTUSA, PRZEZ NIEGO, PRZEZ TEGO :

Rzym. 5,1-2; Kol. 1,16-17; Jan 3,17; Rzym. 5,9-11; Kol. 1,19-20; Heb. 1,1-3;
Rzym. 5,15; Kol.3,17; Heb. 7,25; Rzym. 5,17-191;  Kor. 8,6; Heb. 9,11-15;
Rzym. 7,41; Kor. 15,57; Heb. 9,24-26; Rzym. 8,37-381; Jana 4,9; Heb. 10,10;
Gal. 2,161; Piotra 1,3;  Heb. 13,15; Gal. 6,141;  Piotra 1,21; Heb. 13,20-21; Ef. 1,51;  Piotra 2,5; Fil. 1,11; Jan 1,1-3

Z CHRYSTUSEM, Z NIM :

Gal. 2,20; Kol. 3,4; Rzym. 6,4-6; Kol. 2,12-15; Kol 3,1.32; Kor. 13,4; Ef. 2,52;
Tym. 2,11-12

PRZEZE MNIE, WE MNIE, W JEGO IMIENIU :

Jan 6,57; Mar. 16,17-18; Jan 16,23-24; Jan 15,9; Jan 14,20; Jan 16,33; Jan 14,6; Jan 14,13-141;  Kor. 6,11; Mat. 18,20; Jan 15,4-5; Jan 6,56; Jan 15,7-8

PRZEZ CHRYSTUSA, PRZEZ NIEGO, PRZEZ TEGO :

Rzym. 5,1-2; Kol. 1,16-17; Jan 3,17; Rzym. 5,9-11; Kol. 1,19-20; Heb. 1,1-3;
Rzym. 5,15; Kol.3,17; Heb. 7,25; Rzym. 5,17-191; Kor. 8,6; Heb. 9,11-15;
Rzym. 7,41; Kor. 15,57; Heb. 9,24-26; Rzym. 8,37-381; Jana 4,9; Heb. 10,10;
Gal. 2,161;  Piotra 1,3; Heb. 13,15; Gal. 6,14; 1 Piotra 1,21; Heb. 13,20-21; Ef. 1,5;
1 Piotra 2,5;  Fil. 1,11; Jan 1,1-3 

Z CHRYSTUSEM, Z NIM :

Gal. 2,20;Kol. 3,4; Rzym. 6,4-6; Kol. 2,12-15; Kol 3,1.32; Kor. 13,4; Ef. 2,52;
Tym. 2,11-12

PRZEZE MNIE, WE MNIE, W JEGO IMIENIU :

Jan 6,57; Mar. 16,17-18; Jan 16,23-24; Jan 15,9; Jan 14,20; Jan 16,33; Jan 14,6;  Jan 14,13-14; 1 Kor. 6,11; Mat. 18,20; Jan 15,4-5;  Jan 6,56; Jan 15,7-8

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *