Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

JESU phonetically is the name of the goddess “Iaso” (Greek Ἰασώ Iasṓ, Latin Iaso) – in Greek mythology the goddess and personification of healing!

We pass on what we discover. It’s shocking and terrible because it is the TRUTH and facts for everyone to check. Let each of us check for ourselves, there
AdminV no comments

Jezuѕ Czy Yahusza? Czy to Ma Znaczenie?

Jakie jest prawdziwe Imię Syna YHWH? Czy wzywanie Imienia ma znaczenie w modlitwie i śpiewach, uwielbieniu i oddawaniu chwały jedynemu prawdziwemu Synowi Najwyższego? Co na temat Imienia jest napisane
AdminV no comments