Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Jahusza Czy Yahusza? Czy to Ma Znaczenie?

0 Comments

Jakie jest prawdziwe Imię Syna YHWH? Czy wzywanie Imienia ma znaczenie w modlitwie i śpiewach, uwielbieniu i oddawaniu chwały jedynemu prawdziwemu Synowi Najwyższego? Co na temat Imienia jest napisane w Pismach Świętach? Zastanów się poważnie nad tym, ponieważ zanurzenie w wodzie i w Duchu związane jest również z tym, w czyim imieniu ono jest zrobione.

Podobnie w czyim Imieniu jest uzdrowienie, uwolnienie i głoszone Słowo…na koniec najważniejsze na czyją chwałę?

Czyje Imię jest głoszone i kto jest czczony YHWH / Yahuah?

YAHUSHA -YAHUAH jest Zbawieniem?

Czy wszyscy słyszą, że to Yahuah jest zbawieniem?

Odpowiedź znajdziesz w poniższym wideo.

Niech Yahuah będzie błogosławiony przez następne wideo jakie w tym temacie powinieneś usłyszeć i obejrzeć:
Etymologia Imienia “Jahusza” VS Yahusha Audio od 2:40′

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *