Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Exodus 3:10 – 18 Prawdziwe Imię Stwórcy Wszechrzeczy. NIE JEST TO “Jestem, który jestem”

0 Comments

“(10) Ruszaj więc teraz! Wyślę cię do faraona, a ty wyprowadź z Egiptu mój lud, synów Yahsraela.
(11) Wtedy Mojżesz rzekł do YHWH: Kim to ja jestem, żebym miał iść do faraona i wyprowadzić z Egiptu synów Izraela?
(12) [YHWH] odrzekł: Ja będę przecież z tobą! A znakiem dla ciebie, że to Ja cię posłałem, będzie to, że skoro wyprowadzisz ten lud z Egiptu, na tej właśnie górze będziecie sprawowali służbę YHWH.
(13) A Mojżesz rzekł do YHWH: Jeśli zatem udam się do synów Yahsraela i powiem im: Bóg waszych ojców przysłał mnie do was, a oni mnie zapytają: Jakie jest Jego imię? – co mam im odpowiedzieć?
(14) YHWH odrzekł Mojżeszowi: jestem, który jestem! I dodał: Tak odpowiesz synom Yahsraela: “Żyjący” przysłał mnie do was.
(15) I dalej mówił YHWH do Mojżesza: Tak powiesz do synów Yahsraela: Ten, który “Żyje”, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba posłał mnie do was. Takie ma być moje Imię na zawsze, takie upamiętnienie moje z pokolenia w pokolenie.
(16) Idź, zgromadź starszyznę Yahsraela i powiedz im: Ukazał mi się YHWH [Yahuah] Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba
, i powiedział: Pilnie baczę na was i na to, co was spotyka w Egipcie.
(17) Dlatego postanowiłem: Wywiodę was z udręki egipskiej do ziemi Kanaanitów, Chittytów, Amorytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebuzytów, do ziemi mlekiem i miodem płynącej.
(18) Oni usłuchają twego głosu, a zatem ty i starszyzna Yahsraela pójdziecie do króla Egiptu i powiecie do niego: YHWH, Bóg Hebrajczyków, ukazał się nam. Teraz więc chcemy oddalić się o trzy dni drogi na pustynię i złożyć ofiarę swemu Bogu YHWH”

Przekład poznański św. Wojciecha, spolszczony i katolicki ale jeden z najwierniejszych przekładów polskich dostępnych w chrześcijańskich kościołach podaje imię YHWH spolszone “Jahuah” choć nie tak brzmi tetragram. Oczywiście Imię YHWH powinno pisać się YHWH lub Yahuah bo to fonetycznie najbliższa oryginałowi forma tetragramu tj. YHWH.
Link do wspomnianego przekładu: https://www.biblia.info.pl/biblia.html

Kolejnym potwierdzeniem jest wpis w Encyklopedii Britannica:
Yahweh | YHWH, Adonai, Elohim, Meaning, & Facts | Britannica https://www.britannica.com/topic/Yahweh

Poniżej krótki 5′ film opisujący ten fragment Pism i objawiający Prawdę Słowa Yahuah jak i obnażenie kłamstw o fałszywym imieniu YHWH (jestem, który jestem).

Prawdziwe Imię Stwórcy z Exodus 3:10 to YHWH / Yahuah
Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *