Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Co Pisma Święte świadczą o Marii, matce Yahushy i Jego rodzeństwie

0 Comments

Mat 1,18 „A z narodzeniem Jahusza Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego.”

Mat 2,11 „I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.”

Mat 12,46 „A gdy On jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić.”

Mat 12,47 „ I rzekł mu ktoś: Oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić.”

Mat. 12, 48 „ A On, odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: Któż jest moją matką? I kto to bracia moi?”

Mat 12,49 „I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: Oto matka moja i bracia moi! „

Mat. 12,50 „Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.”

Mat 13:55 „”Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? 13:56 A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas? Skąd ma tedy to wszystko?

Łuk 2,48 „ I ujrzawszy go, zdziwili się. I rzekła do niego matka jego: Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja bolejąc szukaliśmy ciebie.”

Łuk 2,51 „I poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim.

W Kanie Galilejskiej…..

Jan 2,1 „A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jahusza.”

Jan 2,3 „A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jahusza do niego: Wina nie mają.”

Jan 2,5 „ Rzekła matka jego do sług: Co wam powie, czyńcie!”

Jan 2,12” Potem udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi, i uczniami swoimi, i tam pozostali kilka dni.”

Jan 7,10 „A gdy bracia jego poszli na święto, wtedy i On poszedł, nie jawnie, lecz jakby po kryjomu.”

Łuk 8,19 „ I przyszła do niego matka z braćmi jego, ale nie mogli dotrzeć do niego z powodu tłumu.”

Łuk 8,20 „I doniesiono mu: matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z tobą.”

Łuk  8:21 „On zaś odpowiedział im: Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają „

Mar. 3:32 „A wokół niego siedział lud. I powiedzieli mu: Oto matka twoja i bracia twoi, i siostry twoje są przed domem i poszukują cię.

Mk. 3,34 Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.

Mk. 6,3 „Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, i brat Jakuba, i Jozesa, i Judy, i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim.”

Jan 7:3 Rzekli więc do niego bracia jego: Odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. 7:4 Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu.7:5 Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego.

Jana „ 19:25 A stały pod krzyżem Jahusza matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.”

Jana  19:26  „A gdy Jahusza ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój!”

Jana 19:27 „ Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie.”

Dz 1,14 „Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jahusza, i z braćmi jego.”

Gal 1,19  A innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata Pańskiego.

(Biblia Warszawska.)

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *