Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Rodzicielstwo zgodne ze Słowem Yahuah

0 Comments

Dlaczego rodzice powinni przywiązywać ogromną wagę do wychowywania dzieci od ich najwcześniejszych lat życia?

Słowo Boże mówi: „Młodzieńca pouczaj o drodze jego życia, a nie zejdzie z niej nawet jako starzec.” Przyp 22,6 (BWP)

Czego Bóg oczekuje od rodziców w sprawie wychowywania dzieci?

Bóg pragnie, aby rodzice przekazywali swoim dzieciom chrześcijańskie wartości i byli dla nich przykładem zarówno w słowach jak i postępowaniu.

Biblia mówi: „A przykazania, które ci dziś daję, niech będą w twoim sercu. Będziesz je przekazywał twoim dzieciom, będziesz o nich mówił zarówno przebywając w domu, jak i w czasie podróży, kładąc się spać i ze snu powstając.”
5 Moj 6,6-7 (BWP)

Bóg oczekuje od rodziców cierpliwości.

Biblia mówi: „Rodzice, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, żeby czasem nie upadły na duchu.”Kol 3,21 (BWP)

Czego Bóg oczekuje od matki?

Biblia mówi: „Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady.” Przyp 31,26 (BW)

Stosowanie dyscypliny wobec dzieci świadczy o rodzicielskiej miłości.

Biblia mówi: „Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go — w porę go karci.” Przyp 13,24 (BT)

Dzięki łagodnym, ale stanowczym pouczeniom dzieci nabywają mądrości.

Biblia mówi: „Rózga i karcenie udziela mądrości; chłopiec pozostawiony sobie jest wstydem dla matki” Przyp 29,15 (BT)

Celem stosowania dyscypliny nie jest wyrządzanie dzieciom krzywdy ale pomoc w rozwoju i prawidłowym kształtowaniu ich charakterów.

Biblia mówi: „Wy zaś, ojcowie, ze swej strony nie traktujcie swych dzieci tak, by musiały się gniewać. Wychowujcie je pouczając i karcąc w duchu Pańskim.”
Ef 6,4 (BWP)

Dzieci często ponoszą konsekwencje grzechów swoich rodziców.

Biblia mówi: „Swoją łaskawość okazuje ludziom aż po tysiączne pokolenia, przebacza ich niegodziwość, niewierność i grzech. Ale nie pozostawia ich bez żadnej kary. Za występki ojców będą odpowiadać synowie i wnuki aż po trzecie i czwarte pokolenie.” 2 Moj 34,7 (BWP)

Czego Bóg oczekuje od dzieci?

Apostoł napisał: „Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna.” Ef 6,1 (BW)

„Rozpieszcza syna swego ten, kto opatruje każdą jego ranę i komu na każdy jego głos wzruszają się wnętrzności. Koń nieujeżdżony jest narowisty, a syn zostawiony samemu sobie staje się zuchwały. W młodości nie dawaj mu zbytniej swobody, okładaj razami boki jego, gdy jest jeszcze młody, aby gdy zmężnieje, nie odmówił ci posłuchu. Wychowuj syna swego i używaj do pracy, abyś nie został zaskoczony jego bezczelnością” (Syr 30, 7-8.11-13).

Przyp.Sal.19.18– Ćwicz swojego syna póki jeszcze jest nadzieja, lecz nie unoś się przy tym , aby nie spowodować jego śmierci.

Dzieci

Młodość jest dobrym okresem w życiu człowieka na stworzenie bliskiego i trwałego związku z Bogiem. Biblia mówi: „Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz: Nie mam w nich upodobania.” KAZN. SAL. 12,1 (BT)

Bóg nie zwraca uwagi na wiek, ale na nasze serce i pragnienia. Biblia mówi: „Samuel pełnił posługi wobec Pana jako chłopiec…”1 SAM. 2,18 (BW)

Czego Bóg oczekuje od dzieci: Biblia mówi: „Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan ma w tym upodobanie.” KOL. 3,20 (BW)

Jednym z Bożych przykazań jest oddawanie czci i szanowanie swoich rodziców. Biblia mówi: „Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.” 2 MOJŻ. 20,12 (BW)

Jak długo dzieci powinny szanować swoich rodziców? Biblia mówi: „Słuchaj swojego ojca, bo on cię zrodził, i nie gardź swoją matką, dlatego że jest staruszką.” PRZYP. SAL. 23,22 (BW)

Stosowanie dyscypliny wobec dzieci świadczy o rodzicielskiej miłości. Biblia mówi: „Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go — w porę go karci.”
PRZYP. SAL. 13,24 (BT)

Młodzi ludzie, którzy w swoim życiu wzorują się na Chrystusie mogą być przykładem dla innych wierzących. Biblia mówi: „Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku; ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.” 1 TYM. 4,12 (BW). Dzieci powinny uczyć się od swoich rodziców. Biblia mówi: „Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki” PRZYP. SAL. 1,8 (BW)

Dzieci, które prowadzą lekkomyślne i beztroskie życie przynoszą hańbę swoim rodzicom. Biblia mówi: „Kto pouczenia przyjmuje, jest roztropnym synem, kto się z rozwiązłym zadaje, hańbi swego ojca.” PRZYP. SAL. 28,7 (BWP)

Grzechem jest okradanie i wykorzystywanie swoich rodziców. Biblia mówi: „Kto ograbia ojca lub matkę sądząc, że nie czyni nic złego, zalicza się do grona morderców.” PRZYP. SAL. 28,24 (BWP)

Młodzi ludzie powinni z rozwagą dobierać sobie przyjaciół. Biblia mówi: „Nie poddawaj się młodzieńczym zachciankom, natomiast — wraz z tymi, którzy czystym sercem zwracają się do Pana — zabiegaj usilnie o sprawiedliwość, wiarę, miłość i pokój.” 2 TYM. 2,22 (BWP)
zrodlo: bibliamowi.pl

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *