Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Święto Przaśników

0 Comments

“Dalej YHWH powiedział do Mojżesza: ”Mów do synów Izraela i powiedz im: Oto czasy święte YHWH, na które będziecie wzywać ich zwołaniami świętymi, to są moje czasy święte!”

Kpł 23:1-2

“Przez siedem dni jeść będziesz przaśniki, a dnia siódmego będzie święto YHWH/YAHUAH.”

Przaśniki będzie się spożywać przez siedem dni; nie znajdzie się u ciebie nic kwaszonego i nie znajdzie się u ciebie kwasu w obrębie wszystkich granic twoich.”
II Mojż 13:6, II Mojż 13:7

“Będziesz przestrzegał Święta Przaśników. Siedem dni jeść będziesz przaśniki, jak ci rozkazałem, w wyznaczonym czasie miesiąca Abib, bo podczas niego wyszedłeś z Egiptu. A niech się nie pokazują przed obliczem moim z próżnymi rękami.”
Biblia Warszawska II Mojż 23:15

“Święta Przaśników przestrzegaj! Przez siedem dni będziesz spożywał przaśniki, jak ci nakazałem, w oznaczonym czasie miesiąca Abib, gdyż w miesiącu Abib wyszedłeś z Egiptu.”
Biblia Warszawska II Mojż 34:18

“A piętnastego dnia tegoż miesiąca jest Święto Przaśników YHWH/YAHUAH. Przez siedem dni będziecie jedli przaśniki.”
Biblia Warszawska III Mojż 23:6

“Piętnastego dnia zaś tegoż miesiąca jest uroczyste święto. Przez siedem dni jeść się będzie przaśniki.”
Biblia Warszawska IV Mojż 28:17

“Nie będziesz przy niej jadł zakwaszonego ciasta przez siedem dni. Będziesz jadł przy niej przaśniki – chleb nędzy, gdyż w pośpiechu wyszedłeś z ziemi egipskiej – abyś pamiętał dzień twego wyjścia z ziemi egipskiej przez wszystkie dni twojego życia.”
Biblia Warszawska V Mojż 16:3

“Przez sześć dni będziesz jadł przaśniki, a siódmego dnia będzie święte zgromadzenie na cześć YHWH/YAHUAH, Władcy twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy.
V Mojż 16:8

“Nazajutrz po Święcie Paschy jedli z płodów ziemi przaśniki i prażone ziarno. W tym właśnie dniu, Gdy jedli z płodów ziemi, rano ustała manna i synowie izraelscy nie otrzymywali już manny, lecz w tym roku jedli z plonów ziemi kanaanejskiej.”

Biblia Warszawska Joz 5:11

“Przez siedem dni jeść będziecie przaśniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych, bo każdy, kto od pierwszego do siódmego dnia jeść będzie to, co kwaszone, usunięty będzie z Izraela;
Pierwszego dnia i siódmego dnia będzie u was święte zgromadzenie, w tych dniach nie wolno wykonywać żadnej pracy. Tylko to, co każdy potrzebuje do jedzenia, wolno wam przygotować.
Przestrzegajcie Święta Przaśników, gdyż w tym właśnie dniu wyprowadziłem zastępy wasze z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego święta przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne.
W pierwszym miesiącu, od wieczora czternastego dnia tego miesiąca aż do wieczora dwudziestego pierwszego dnia będziecie jedli przaśniki.

Przez siedem dni nie będzie kwasu w domach waszych; każdy bowiem kto jeść będzie kwaszone, usunięty będzie ze społeczności Izraela, zarówno przybysz jak i tubylec.
Nie będziecie jedli nic kwaszonego; we wszystkich siedzibach waszych jeść będziecie przaśniki.”

II Mojżeszowa 12:15-20

“6. W piętnastym dniu tegoż miesiąca
będzie Święto Przaśników dla YHWH /YAHUAH.
Przez siedem dni macie
spożywać [tylko] przaśne chleby.”
III Mojżeszowa 23:6

“16. W czternastym dniu pierwszego miesiąca przypada Pesah na cześć YHWH/YAHUAH
17. a
w dniu piętnastym tegoż miesiąca – Święto; przez siedem dni wolno jeść tylko przaśne chleby.
18.
Pierwszego dnia odbędzie się zgromadzenie świąteczne: wówczas nie będziecie wykonywali żadnej ciężkiej pracy.
19. Na ofiarę całopalną dla YHWH/YAHUAH złożycie dwa młode cielce, jednego barana i siedem rocznych baranków; a wybierzecie je bez żadnej skazy!
20. Do tego na ofiarę z pokarmów przygotujecie trzy dziesiąte [efy]
wyborowej mąki zagniecionej z oliwą na każdego cielca, a dwie dziesiąte na barana.
21. Masz też złożyć jedną dziesiątą część
[efy] na każdego z owych siedmiu baranków
22. i jednego kozła na przebłaganie dla dokonania obrzędowego zadośćuczynienia za was.
23. Będziecie to składali w ofierze
niezależnie od całopalenia porannego, które jest nieustannym całopaleniem.
24. Będziecie tak czynić codziennie w ciągu siedmiu dni: będzie to miła dla YHWH/YAHUAH woń spalanej ofiary, [złożonej] obok nieustannego całopalenia i należącej doń ofiary z pokarmów.
25. A dnia siódmego [znowu] będziecie
mieli świąteczne zgromadzenie:
nie będziecie zatem wykonywali żadnej uciążliwej pracy.”
IV Mojżeszowa 28:16-25

“Bo Ja jestem YHWH/ YAHUAH, który wyprowadziłem was z ziemi egipskiej, abym był waszym Władcą. Bądźcie więc świętymi, bo Ja jestem święty!”

Kpł 11:45

“Będą oni świętymi dla swego Władcy i nie znieważą Jego Imienia, gdyż składają YHWH ofiary spalane w ogniu, [niby] pokarm dla swego Elohim; dlatego mają być świętymi.”

Kpł 21:6

“i chleby pokładne ofiarują. Niechże tedy świętymi będą, bom i ja Święty jest, YHWH, który je poświącam.”

Kpł 21:8

“Powiedz Aaronowi i jego synom, aby byli ostrożni ze świętymi rzeczami synów izraelskich, które mi oni poświęcają, i aby nie bezcześcili mego Świętego Imienia; Jam jest YHWH.”

III Mojż 22:2

Odnowione Przymierze

“Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan; mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakby był wśród was, sprawcę owego przestępstwa.

Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Władcy naszego Yahusha, w łączności z duchem moim i z mocą Władcy naszego Yahushy, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Władcy Yahushy. Wcale nie macie się czym chlubić!

Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Mesjasz bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz – przaśnego chleba czystości i prawdy.

Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami. Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat. Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku. Jakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi YHWH/YAHUAH. Usuńcie złego spośród was samych.”

I Koryntian 5:1-13

“Mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz im: Świętymi bądźcie, bom Ja jest święty, YHWH/YAHUAH, Władca wasz.
II Mojż 19:2

“Ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”
Biblia Warszawska I Piotr 1:16

“A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą YHWH wstawia się za świętymi.”

Rzym 8:27

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *