Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Kalendarz Pism

0 Comments

Kalendarz oparty o księżyc i słońce i wyznacza wszystkie dni spotkań Jahuah ze swoim ludem.
Nadaje porządek roku, miesiąca i tygodnia.

Święta to wyznaczone przez Jahuah Boga naszego i Stwórcę ziemi i nieba dni wielkich wydarzeń które są proroctwem lub wspomnieniem takich właśnie wydarzeń w historii świata i zbawienia ludzkości.

“2. Mów do synów Izraela powiedz im: Oto czasy święte Jahuah, na które będziecie wzywać ich zwołaniami świętymi, to są moje czasy święte!”

“4. Oto czasy święte dla Jahuah, zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie określonym czasie.”

“24. Powiedz do synów Izraela: Pierwszego dnia siódmego miesiąca będziecie obchodzić uroczysty szabat, trąbienie róg święte zwołanie.

25. Nie będziecie [wtedy] wykonywać żadnej pracy. Złożycie ofiary spalane dla Jahuah.”

3 Mojżeszowa 23:2, 4, 24-25

“14. A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata;

15. aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak.

16. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy.

17. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią;

18. aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre.”Księga Rodzaju 1:14-18 [BP]

“19. Tyś stworzył księżyc, aby czas wskazywał; słońce poznało swój zachód.” Psalm 104:19 [BT]

Kalendarz księżycowy. Fazy księżyca:

https://www.kalendarz-365.pl/ksiezyca/kalendarz-ksiezycowy.html

“10. Także i w dniach radości, w dniach świątecznych i dniach nowiu będziecie trąbić przy całopaleniach i przy krwawych ofiarach dziękczynnych; tak przypomnicie się swojemu Bogu. Jam jest Jahuah, wasz Bóg.”
4 Mojżeszowa 10:10 [BP]

              Nów nowego roku, pierwszy dzień roku biblijnego Abib oraz co                miesiąc każdy nów księżyca jest początkiem nowego miesiąca. (    pierwszy sierp 1% nowego księżyca)

Szabat siódmego dnia tygodnia kalendarzowego.

Pascha.  Wieczerza Paschalna.  Pamiątka śmierci Baranka Bożego. ( w pełnię) Wspomnienie wyzwolenia ludu Jahuah z egiptu czyli niewoli.  14 dnia pierwszego miesiąca., o zmierzchu.

Święto Przaśników i Pierwocin.

Święto Tygodni.

Święto Trąbienia.

Dzień  Pojednania.

Święto szałasów.

Rdz 1:13 I tak nastał wieczór, i nastał poranek, dzień trzeci.

Rdz 1:14 I rzekł Bóg: Niech powstaną jasne światła na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy i stały się znakami świąt, dni i lat!

Rdz 1:15 Niech będą jasnymi światłami na sklepieniu nieba, aby oświecały ziemię. I stało się tak.

Rdz 1:16 Uczynił więc Bóg dwa wielkie, jasne światła: światło większe, aby panem było dnia, i światło mniejsze, by panem było nocy; a także i gwiazdy.

Rdz 1:18 a panując nad dniem i nocą oddzielały światło od ciemności. I widział Bóg, że to jest dobre.

To rzymskokatoliccy przyznają się do zmiany z żydowskiego szabatu (po dziś dzień zwanego sobota ) na niedzielę ale należy wziąć pod uwagę, że i żydzi w tym samym czasie zmienili kalendarz  z lunarnego na swój nowy uniwersalny kalendarz i to miało miejsce za Rabina Hillela.

Od tamtego czasu szabat siódmego dnia zaczęto nazywać sobota niestety , bo żydzi tak postanowili; żydzi odeszli również od biblijnego początku roku i wyznaczonych świąt Jahuah według rachuby nowiów i dojrzałego jęczmienia w Izraelu ( od czego zaczyna się rok Jahuah ) lecz u żydów rok zaczyna się na jesieni
( nie wiośnie) nie wiadomo skąd oczywiscie, a nie w miesiącu Abib (czy inaczej zwany Nissan ) pierwszy dzień roku , w którym to 14 dnia miesiąca następuje pamiętny dzień Paschy a 15 dnia święto Przaśników z powodu wyjścia Izraelitów z ziemi egipskiej. Przecież to wszystko miało miejsce w 1 miesiącu roku a nie w połowie roku. Niestety kalendarz żydowski jak i gregoriański nie ma nic wspólnego z rachubą biblijną. Stąd trzeba je odrzucić jako niewiarygodne. Bo oba zwodzą.

Źródło  i dowód na zmianę kalendarza żydowskiego:

http://www.izrael.badacz.org/kultura/kalendarz.html

Więcej informacji w notatkach naszego kościoła. 

Grupa na Facebooku: @kościółduchaświętego 

Rdz 1:14 I rzekł Bóg: Niech powstaną jasne światła na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy i stały się znakami świąt, dni i lat!

Kochani, tu kalendarz biblijny nalożony na nasz “‘swiecki’ kalendarz gregorianski . Tym sie kierujemy ze wszystkimi Swietami Jahuah w Jahusza Chrystusie. To inny kalendarz od kalendarza krk czy zydowskiego  bo oba te byly zmienione pod ludzkie czyli demoniczne  potrzeby.

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *