Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Uwolnienie dzięki Yahusha

0 Comments

Zanim zaczniesz swoją modlitwę, zapoznaj się z całością.

1. Pomódl się do Naszego Boga Ojca o ochronę w imieniu Jahusza Chrystusa, zanim będziesz modlił się o swoje uwolnienie i zrywał pakty ze złym. Pomódl się i przeczytaj poniższe cytaty z Pisma Św. i wiedz, że jesteś bezpieczny/a, ponieważ Pan Bóg Nasz jest z Tobą i Ciebie chroni. Módl się Do Boga Ojca w imieniu Jahusza Chrystusa o żal z Ducha Świętego.

Mk 1:15 <<Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!>>

Mk 1, 32:34 Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił i wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.

Mk 1, 23:28 Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: << Czego chcesz od nas, Jahusza Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto ty jesteś: Święty Boga>>. Lecz Jahusza rozkazał mu surowo: <<Milcz i wyjdź z niego!>> Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: << Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne>>. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

2. Powołaj świadków Twojego uwolnienia.

„ Wszem i wobec świadkom duchowym: aniołom w niebie i siłom nieczystym, Bogu i szatanowi oświadczam, że Jahusza Chrystus oczyszcza mnie swoją Świętą Krwią z grzechów i mojej grzesznej przeszłości. Chwała Tobie Panie. Dziękuję Ci Panie Jezu za wybaczenie”

3. „Proszę o wybaczenie za ……… (określ jaki grzech)  Wyrzekam się tego grzechu. W imieniu Jahusza Chrystusa gromię i wyrzucam wszystkie demony z mojego ciała i życia i zabraniam wam dalszej działalności w moim życiu. Zrywam pakt z szatanem, który zawarłem/am poprzez grzech ………. (powtórz ten grzech). Odejdź ode mnie szatanie precz! Nie masz do mnie prawa i przystępu!

4. „Jestem własnością Pana Naszego Jahusza Chrystusa, który umarł za mnie i za moje grzechy na krzyżu i obmył mnie Swoją Świętą Krwią i zmartwychwstał trzeciego dnia jak oznajmia Pismo”.

5. „Wybaczam sobie, że przez ten grzech skrzywdziłem/am innych ludzi, że skrzywdziłem/am siebie i, że pozwoliłem/ am siebie krzywdzić.”6. „ A Ciebie Duchu Święty proszę o wypełnienie tych pustych miejsc. Jestem pod ochroną Świętej Krwi Baranka – Jahusza Chrystusa”

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *